cub-e.net

just coding...

Omerd & Sure Step

Bir firma hangi sektörde olursa olsun satış, pazarlama veya teknik servis aktivitelerinden en az bir tanesi ile müşterileriyle temas halindedir. Her firmanın içinde bulunduğu sektörde farklı müşteri deneyimlerini ve müşterileri ile ilişkilerini yönettiği bir kurumsal kimliği ve iş yapış modeli bulunmaktadır. Günümüzün herşeyin hızlı yaşandığı dünyamızda bir firma aile bireyleri tarafından yönetilen bir aile şirketi yada profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen kurumsal bir şirket olsa da şirket içi (CRM), şirket dışı (B2B,B2C) iş akışlarını yöneten iş zekası ve karar destek sistemleri ile entegre edilmiş iş yazılımına/iş yazılımlarına ihtiyacı vardır.

Omerd Business Solutions olarak amacımız sizin iş hedeflerinizi anlayarak bunları bilgisayar yazılımları ile entegre hale getirmektir. Bizim uzmanlığımız açıkça müşterilerimizin iş hedefleri doğrultusunda en uygun teknoloji seçimini, verimli tasarımı ve ihtiyaçlarını tespit etmek için iş çözümlerini Microsoft Dynamics CRM üzerinde geliştirmektir. Yazılım uyarlama ve geliştirme aşaması başlamadan önce aşağıdaki adımların tespit çalışmaları yapılır;

a)      Projenin teknik altyapı kapsamını tanımlamak.

                                 i.            Projenin teknik altyapı hedeflerini ve başarı faktörlerini tespit etmek.

                                ii.            Müşterinin IT altyapısı, iş süreci analizi, arabirimler ve veri aktarım analizi çalışmalarının sonuçlarını kullanarak teknik altyapı gereksinimlerini tanımlamak.

b)      Kapsam değişiklik kontrol süreçleri tanımlamak. Bir değişiklik yönetim süreci tanımlayarak ve periyodik kontrolleri takvime alarak proje kapsamının nasıl kontrol altında tutulacağını tanımlamak.

Proje boyunca ortaya çıkabilecek riskleri yönetmek, daha kaliteli projeler ortaya çıkabilmek için Microsoft Dynamics projelerinde kullanılmak üzere Microsoft tarafınfan Sure Step isimli bir proje takip ve yönetim sistemi geliştirmiştir. Bu sistem sayesinde proje içerisindeki işler ve kişiler belli iş adımlarıyla planlanmakta ve sonuca ulaşılması sağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen a ve b adımları tamamlandıktan sonra  proje yönetim adımları başlamaktadır.

Genel safhalarıyla belirtmek gerekirse bir proje yönetimi aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

  • Ele alınan firmanın yaptığı işlerin doğru bir şekilde analiz edilmesi
  • Doğru ekibin oluşturulmasını sağlamak
  • Ekibinin doğru kullanılmasını ve iş yükünün daha iyi yönetilmesini sağlamak
  • Herkesin doğru işi planlanan zaman çerçevesinde doğru yaptığından emin olmak
  • İş servislerinin sağlık koşullarının gerçek zamanlı gözlenmesi için bu servislerin takibini garanti altına almak
  • Ekip üyelerinin herhangi bir sorunu etkin ve hızlı bir şekilde ele alabilmelerini garanti altına almak
  • Kesinti durumunda iş servislerinin hızlı ve efektif bir şekilde yeniden hizmete alınabilmesini garanti altına almak

Bu adımlar içerisinde ilerlerken metodolojinin uygulama arayüzü sizi ve bizi her adımda yönlendirmekte ve proje ekibinin hata yapma olasılığından kurtarmaktadır. Bu sayede proje daha verimli ve daha az geri dönüş maliyetiyle istediğiniz gibi ilerlemekte ve işinize konsantre olmanızı sağlamaktadır.

Proje yönetimi becerisiyle tam entegre edilmiş ve düzenlenmiş bu metodoloji, proje yönetimi işinin kalitesini arttırmakta ve proje ekibini başarıya bir adım daha yaklaştırmaktadır.

İşte Omerd Business Solutions olarak biz projelerimizde bu metodoloji üzerinde projelerimizi yönetmekteyiz. Çünkü biz işimize çok profesyonel yaklaşmakta her zaman müşterinin tam ihtiyacı olan çözümleri ne eksik ne fazla sunmaktayız. Bu sayede projelerimiz başarıyla sonuçlanmakta ve müşterilerimiz bizim iş yapış modelimiz ve sunduğumuz çözümlerden çok memnun kalmaktadırlar.

Loading