cub-e.net

just coding...

Dynamics CRM'i Yazılım Platformu Olarak Kullanmak-2

Dynamics CRM üzerinde FetchXML veri sorgulamanın tüm detaylarını anlatıyorum. 
Group by, aggregate, distinct ve diğerleri... 

Etkinlik 18 Ocak 2013 Cuma, 20:00'da başlayacak.

https://www.facebook.com/events/319757961457615

Loading