cub-e.net

just coding...

E-Mail Router and Microsoft Exchange MAPI

Dynamics CRM 4.0 veya Exchange Server üzerine E-mail Router kurmak istediğinizde aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz.
When you installing the E-mail Router on CRM server or Exchange Server you might get this error
The Microsoft Exchange MAPI subsystem is not installed on this machine.Eğer aşağıdaki linkten Microsoft Exchange Server MAPI Client and Collaboration Data Objects 1.2.1'i kurulumdan önce yüklerseniz bu sorun ortadan kalkar. Dosyayı buradan indirebilirsiniz.
If you install the Microsoft Exchange Server MAPI Client and Collaboration Data Objects 1.2.1 before continue the installation. This file can be downloaded here.Tekrar E-Mail Router kurulumunu çalıştırdığınızda hata uyarısı almazsınız.
When you re-run the E-Mail Router installation you didn't get the error.

MS CRM Customer Experience Video - MS CRM Müşteri Deneyimleri Videosu

İşte size Microsoft Dynamics CRM 4.0'ın uluslararası büyük firmalar tarafından da başarıyla kullanıldığının mükemmel bir örneği. Bu video Nortel Networks,Renault,Dallas Cowboys ve Mitsubishi gibi farklı sektörlerdeki uluslararası firmaların CRM kullanarak nasıl ölçeklenebilir ve müşteri odaklı çalışma biçimini benimsediklerini bize gösteriyor.

----

This video show to us how is successfuly adapted and using Microsoft Dynamics CRM in international big companies. Nortel Networks,Renault,Dallas Cowboys and Mitsubishi Directors tell to us their Dynamics CRM Experiences.

 
Video: Microsoft Dynamics CRM Customer Experience

Dynamics CRM 4.0 Eğitimleri

Askerlik dönüşü hızlı bir giriş yaptım. Dynamics CRM konusunda aşağıda detaylarını bulabileceğiniz eğitim serisini ben vereceğim. Sizi Dynamics CRM 4.0 versiyonunun detaylarını keşfetmeye çağırıyorum. 

Course 8911A: Installation and Deployment in Microsoft Dynamics CRM 4.0                                     14-15 Ekim
Course 8913A: Applications in Microsoft Dynamics CRM 4.0                                                               11-12-13 Kasım
Course 8912A: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0                              25-26-27 Kasım
Course 8969A: Extending Microsoft Dynamics CRM 4.0                                                                       2-3-4 Aralık 
 

Eğitim referanslarımı eğitim bölümde bulabilirsiniz. Sorularınız ile ilgili Murat Manoğlu'yla irtibata geçebilirsiniz. 0216 450 0 331

murat.manoglu@omerd.com

CRM workflow date update includes saturdays/sundays

Boş zamanlarımda genellikle forumlarda soru cevaplamaya çalışıyorum. Geçenlerde Dynamics Community Forum'da bir sorunla karşılaştım ve çözüm tekniği olarak Mayank Pujara bir kod yazdı ve forumda yayınladı. Kodu ve sorunu sitemde yayınlıyorum.

" Merhaba, öncelik sırasına göre şikayet takip gününü güncelleyecek bir workflow oluşturmak istiyorum. Eğer öncelik yüksek ise şikayet gününden 24 saat sonra takip tarihi atansın. Eğer öncelik normal ise şikayet gününden 72 saat sonra takip tarihi atansın. Problem ise, CRM haftasonunu (Cumartesi,Pazar)'ı da sayarak hesaplama yapıyor. Benim istediğim ise işgünü olmayan günlerin sayılmasını engellemek."

Bu problem workflow ile çözülemeyince aşağıdaki JavaScipt kodu ile istenen işlenim gerçekleşmesi sağlandı.

---

When I have time, I'm answering the technical question in forums. A couple days ago I see a problem in the  Dynamics Community Forum. Mayank Pujara developed a code for this problem. I want share this problem and JavaScript code.

" Hi, I want to create CRM workflow which updates the case follow up date based on priority. If priority is high --> follow up date would be 24 hrs (1 day) after the case create date. If priority is normal --> follow up date would be 72 hrs (1 day) after the case create date. Now the problem is that CRM includes (or counts) the weekends (Saturday/Sundays) while calculating the days after 3 days. I want to exclude these non business days to be counted in workflow. Is there any ways we can avoid saturdays/sundays while dynamically setting date values in CRM 4.0 workflow? Any idea?? "

JavaScript code is solved problem when workflow didn't work.

The code:

 if(crmForm.FormType == 1)
{
   
crmForm.all.followupby.DataValue = new Date();
    //alert(crmForm.all.followupby.DataValue);

    //high
   
if(crmForm.all.prioritycode.DataValue ==1)
   
{
       
crmForm.all.followupby.DataValue = crmForm.all.followupby.DataValue.setDate(crmForm.all.followupby.DataValue.getDate() + 1);
   
}
   
else if (crmForm.all.prioritycode.DataValue ==2)
   
{
       
crmForm.all.followupby.DataValue = crmForm.all.followupby.DataValue.setDate(crmForm.all.followupby.DataValue.getDate() + 3);
   
}
   
else if (crmForm.all.prioritycode.DataValue ==3)
   
{
       
crmForm.all.followupby.DataValue = crmForm.all.followupby.DataValue.setDate(crmForm.all.followupby.DataValue.getDate() + 5);
   
}

    //alert(crmForm.all.followupby.DataValue);

    if(String (crmForm.all.followupby.DataValue).substr(0,3) == "Sat")
    {
       
crmForm.all.followupby.DataValue = crmForm.all.followupby.DataValue.setDate(crmForm.all.followupby.DataValue.getDate() + 2)
   
}
   
else if (String (crmForm.all.followupby.DataValue).substr(0,3) == "Sun")
   
{
       
crmForm.all.followupby.DataValue = crmForm.all.followupby.DataValue.setDate(crmForm.all.followupby.DataValue.getDate() + 1)
   
}
   
//alert(crmForm.all.followupby.DataValue);

}

 

Use JavaScript execute/call/launch Dynamics CRM 4.0 Workflow

CRM 3.0 içinde Mitch Milam JavaScript ile nasıl workflow çalıştırabileceğimizi bize göstermişti. Fakat ExecuteWFProcessRequest sınıfı CRM 4.0'dan kaldırılmış, bu yüzden bu kod CRM 4.0'da çalışmıyor. Ama bu bizim için bir sorun değil bunu kullanabileceğimiz bir sürü yöntem var işte bunlardan birisi:

----

In CRM 3.0, Mitch Milam has described how to Launching a Workflow Rule from JavaScript, it works great. However, in CRM 4.0, the class: ExecuteWFProcessRequest has been deprecated, so it won’t work in CRM 4.0. Although there are many ways to launch a workflow, if you want to run it through JavaScript, here’s the trick:

/* the function */
ExecuteWorkflow = function(entityId, workflowId)
{
    
var xml = "" + 
    
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + 
    
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" + 
    
GenerateAuthenticationHeader() +
    
"  <soap:Body>" + 
    
"    <Execute xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" + 
    
"      <Request xsi:type=\"ExecuteWorkflowRequest\">" + 
    
"        <EntityId>" + entityId + "</EntityId>" + 
    
"        <WorkflowId>" + workflowId + "</WorkflowId>" + 
    
"      </Request>" + 
    
"    </Execute>" + 
    
"  </soap:Body>" + 
    
"</soap:Envelope>" + 
    
"";  

     var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
    
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
    
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
    
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
    
xmlHttpRequest.send(xml);
    
var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
    
return(resultXml.xml);
} 

/* call */ 

var theWorkflowId = "3FD2DD58-4708-43D7-A21B-F0F90A0AA9F2";
//change to your workflow Id 

ExecuteWorkflow(crmForm.ObjectId, theWorkflowId);

 

Ascentium CrmService JavaScript Library

Ascentim Dynamics CRM Service JavaScipt library'sini yayınladı. Gerçekten çok hoş ve yazılım geliştiricilere CRM platformu üzerinde JavaScript kullanırken çok zaman kazandıracak.
Aşağıdaki adresten inceleyebilirsiniz;

---

Ascentium released their CrmService JavaScript library.  It looks very interesting and should save us CRM developers tons of time extending the CRM platform using JavaScript.
You can look ate below address;

http://www.ascentium.com/blog/crm/Post129.aspx

OnSave() Events on Dynamics CRM - Part II

Bir önceki yazıya ek yapmak istiyorum.
I want continue my latest article with this article.

Eğer aynı sayfada OnSave() olayı icra edilirken istemediğiniz bir durum oluşursa (örnek olarak bir alana veri girilmemesi); 'event.returnValue' propertysine 'false' değerini vererek, OnSave() olayını icra edilmeden önce durdurup uyarı mesajı gösterebilirsiniz.
Aşağıadaki örnek kod bunu nasıl yapacağımızı bize anlatıyor.

----

On that page you will see that you can stop the onsave event by setting the 'event.returnValue = false'. Don't forget to follow that line with a 'return false'. This will cause the save procedure to stop right at that point. Otherwise statements after that will still be executed.
Below code tell to us how is execute this procedure.

 

// Example From SDK//

var CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVE = 1;
var
CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVEANDCLOSE = 2;

// Validate only if the user clicked "Save".

switch (event.Mode)
{
     
case CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVE:

      // If the user provided a first and last name, they must provide
     
// a job title as well.

      if (crmForm.all.jobtitle.DataValue == "" &&
     
crmForm.all.firstname.DataValue != "" &&
     
crmForm.all.lastname.DataValue != "" &&)
     
{
           
// Tell the user what is wrong.
           
alert("Please provide a Job Title for this person.");

            // Give the control focus.
           
crmForm.all.jobtitle.SetFocus();

            // Cancel the save operation.
           
event.returnValue = false;
           
return false;
     
}
     
break;

      case CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVEANDCLOSE:
     
// If the user forgot to provide a job title, set a default title.
     
if (crmForm.all.jobtitle.DataValue == "")
     
{
           
// Set a default Job Title.
           
crmForm.all.jobtitle.DataValue = "N/A";

            // Because this is a "Save and Close",
           
// just save the form.

            return true;
     
}

      break;
}

OnSave() Events on Dynamics CRM - Part I

Bu sefer güzel bir ipucum var :)

Dynamics CRM içerisinde javascript kodu ile kaydetme işlemlerini crmForm.Save() veya crmForm.SaveAndClose() komutlarından biriyle yapabilirsiniz.Eğer "event.Mode"'a bakarsaniz en son hangi olay fonksiyon çağrılmış bunu bulabilirsiniz. Eğer kod 1 geri dönüyorsa crmForm.Save() eğer 2 dönüyorsa crmForm.SaveAndClose() çalışmış demektir.Tabii ki geri dönen sadece bunlar değil aşağıdaki listede hangi fonksiyon çalışınca hangi kodun geri döneceğine bakabilirsiniz.

-----

I have a good tip :)

To call the save event from your javascript code you can use the javascript functions crmForm.Save(); and crmForm.SaveAndClose(). By looking at the 'event.Mode' you can determine which event was executed before. If the code is 1, then it is a crmForm.Save(); or it is 2 for a crmForm.SaveAndClose(). There's only one small issue. There can be other save events as well. Below is a list of save events with the corresponding javascript functions to call.

Save
Code: 1
Function: crmForm.Save();

SaveAndClose
Code: 2
Function: crmForm.SaveAndClose();

Send
Code: 7
Function: send();

SaveAsCompleted
Code: 58
Function: SaveAsCompleted();

SaveAndNew
Code: 59
Function: crmForm.SubmitCrmForm(59, true, true, false);

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementation Guide update 4.2.0 is now available - Implementation Guide update 4.2.0 yayında

Microsoft Dynamics CRM 4.0 için Implementation Guide 4.2.0 versiyonunu yayınladığını duyurdu.

yenilikler ise;

 • 30'un üzerinde düzenleme yer almakta.
 • 3 yeni başlık bulunmakta.
  • Microsoft Dynamics CRM Server'ı birden fazla servera kurma (NLB kullanarak)
  • Microsoft Dynamics CRM for Outlook'ı Systems Management Server 2003 üzerinde düzenlemek
  • SQL Server 2005 Database üzerinde Organization Database Yansısı oluşurmayı düzenlemek.
 • İçerik özeti yapılan değişiklilere göre yeniden düzenlenmiş.

www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1ceb5e01-de9f-48c0-8ce2-51633ebf4714&DisplayLang=en adresinden ulaşabilirsiniz.

----

Microsoft announce that the second update to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementation Guide is now available!

contains the following:

 • Over 30 corrections and revisions.
 • 3 new topics.
  • Install Microsoft Dynamics CRM Server on multiple computers (using NLB)
  • Deploy Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Systems Management Server 2003
  • Configure an Organization Database for SQL Server 2005 Database Mirroring
 • A change summary sheet that describes each correction and addition as well as its relative location in each guide.
Get the latest version  www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1ceb5e01-de9f-48c0-8ce2-51633ebf4714&DisplayLang=en