cub-e.net

just coding...

Create web resources and IFRAME content for use with the CRM for tablets client

Although Microsoft Dynamics CRM for tablets does not support IFrames or web resources in this release, you can get started developing solutions that use these capabilities for a future release that will support them.

For Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update the capability to display IFrames or web resources in CRM for tablets is available as a preview feature for selected regions. This feature is only available for Android and iOS tablets and is not available for Microsoft Dynamics CRM (on-premises).

Enable this preview feature

Preview features are not meant for production use and are subject to separate Supplemental Terms of Use for Microsoft Dynamics CRM Online Previews.

The preview release of this feature is intended to facilitate early development and testing of touch-enabled controls for CRM for tablets. This preview also helps the product team to collect feedback from you.

Enable IFrames and web resources for CRM for tablets

When this preview feature is enabled you can configure IFrames and web resources in forms and dashboards in the Microsoft Dynamics CRM web app which can be configured to display in CRM for tablets. To enable this preview feature for your organization, you must be a CRM administrator.

 1. Go to Settings > Administration > System Settings and choose the Customization tab.

 2. Under Preview feature, choose agreement terms to review the terms of use.

 3. Under Preview feature, check both boxes to enable web resources and IFrames in CRM for tablets.

Configure a web resource to be displayed in CRM for tablets

After you have enabled this preview feature, you must also enable each web resource by selecting the CRM for tablets checkbox in the web resource form. The WebResource.IsEnabledForMobileClient attribute stores this data.

Configure a form or dashboard IFrame or web resource control to display in CRM for tablets

When you add an IFrame a web resource or to a form or dashboard you must select the CRM for tablets checkbox in the Add Web Resource dialog. This sets the<ShowOnMobileClient> (FormXml) parameter value for the control.

Known issues

 • You can’t use popups for authentication or other purposes from within IFrames and web resources on CRM for tablets.
 • Authentication for embedded O365 sites is not available.
 • Errors and memory leaks in IFrames and web resources can crash CRM for tablets and can cause client side data loss.
 • This preview feature can adversely affect application performance.
 • Microsoft Silverlight and image web resources are not available on CRM for tablets.

CRM 2011’de Create/Update/Delete Metodlarına Farklı Bir Bakış

Dynamics CRM'in iş dünyasının parlayan yıldızı olan ve her türlü iş platfomunun temeline yerleştirebilecek bir mimaride olduğunu her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Bu mimari üzerinde bizim kod geliştirmemizi ve sistem ile entegre olmamızı sağlayan web servisleri ve dll'ler vasıtasıyla yazma ve okuma işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bugün sizlere daha önceden eski versiyonlar için de bahsetmiş olduğum oluşturma,  güncelleme ve silme metodlarının yapısını tekrar anlatacağım ama sonunda bunları Process isimli bir class'da birleştirip tek bir yerden yönetilmelerini sağlayacağız.

CRM servis nesnesi bize kayıtlar üzerinde işlem yapma özelliği sağlamaktadır. Servis içinden yapmak istediğimiz harekete uygun metodu çağırmamız gerekmektedir.
  Tabii burada unutulmaması gereken konu servisi çağıran kullanıcının çağrılan metodda işlem yapmaya yetkili olması gerekmektedir.

Create Metodu CRM 2011 içerisinde bir entity içerisinde yeni bir nesne oluşturmamıza olanak tanır. Metod parametre olarak entity türünden bir nesne alır ve yeni oluşturulmuş nesnenin GUID türünden değerini geri döndürür.

Aşağıdaki örnek bu metodun late-bound sınıfla kullanımını göstermektedir.

// Entity nesnesinin yeni bir instance’ini olusturuyoruz
Entity account = new Entity("account");
// Gerekli attribute’lara atama yapiyoruz.
account["name"] = "Örnek Firma";
// Örnek Firma adında bir firma karti olusturuyoruz.
_accountId = ioService.Create(account); 

Aşağıdaki örnek bu metodun early-bound sınıfla kullanımını göstermektedir.

Contact contact = new Contact()
{
  FirstName="Deneme",
  LastName="Kisisi",
  Address1_City="İstanbul",
};
Guid contactGuid =_service.Create(contact);

Update Metodu CRM 2011 içerisinde bir entity içerisinde bir nesneyi güncellememizi sağlar. Metod parametre olarak entity türünden bir nesne alır. Güncellenecek nesnenin id’si mutlaka parametre olarak verilmelidir.

Guid gContact = new Guid("7bE545CCD3-9A3A-E011-BA8B-78E7D1623F9D");
 
Contact contact = new Contact()
{
   ContactId = gContact,
   FirstName="Test",
   LastName="Kisisi",
   Address1_City="Ankara",
};
_service.Update(contact);

Delete Metodu CRM 2011 içerisinde Id’sini verdiğiniz bir nesneyi sistemden silmeye yarar. Metod parametre olarak silinecek nesnenin Id’si yanında bu nesnenin türünü ister.

Guid gContact = "7bE545CCD3-9A3A-E011-BA8B-78E7D1623F9D";
_service.delete("contact", gContact); 

Bir programcı olarak çok standart olan bu işlemleri isterseniz bir class mantığı altında birleştirelim. Bu sayede daha yönetilebilir bir CRUD (Create, Read, Update, Delete) yapısı oluşturabiliriz. Ben bu sınıf için Process adını kullandım ve Process sınıfı içerisinde şu anda Oluşturma, Güncelleme ve Silme işlerimi yapmaktayım. İlerleyen makalelerde Okuma yapılarını incelerken onları da bu sınıfa dâhil ederiz.

Burada öncelikle açıklamalıyım ki bir önceki makalede yer alan Singleton tasarım deseniyle CRM servisini oluşturma yazımdaki class’tan faydalanarak servisi çağırma işlemini gerçekleştirdim. O yazıyı okumak isterseniz buraya tıklayınız

Ek olarak hata olaylarını kontrol etmek için Result isimli bir class kullandım bu class’ın içeriği şu şekilde;

public class Result
  {
    public string Message { get; set; }
    public bool isError { get; set; }
    public Object BusinessObject { get; set; }
 
    public Result(string _Message, bool _isError, Object _BusinessObject)
    {
      Message = _Message;
      isError = _isError;
      BusinessObject = _BusinessObject;
    }
 
    public Result(string _Message, bool _isError)
    {
      Message = _Message;
      isError = _isError;
      BusinessObject = null;
    }
  }

Görüldüğü üzere çok basit bir class bize sonucun başarılı mı başarısız mı olduğunu döndürecek o kadar.

Bunun haricinde bir de Base isimli bir class’ım var ki Process sınıfını aslında bu class’dan türetmekteyim. Şu anda bu class’ı sadece ErrorNumber ve ErrorDetail gibi hata oluştuğunda bilgi almamızı sağlayacak iki property ile kullanmaktayım ama ileride farklı propertyler de eklenecek.

public class Base
{
  public int ErrorCode { get; set; }
  public string ErrorDetail { get; set; }
} 

Bu iki class’ımı açıkladıktan sonra asıl yapıda kullanacağımız metodlara gelelim. İlk önce create metodunu inceleyelim. Hatırlayacağınız üzere CRM servisinde Create metdonun Update metodundan tek farkı id’ye ihtiyaç duymamasıydı. Çünkü bu metod id’yi üretip bize geri döndürecek. Ben de kurguyu buna göre planladım.

public Result Create(Entity EntityForCreate)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
        Guid EntityID = service.OrganizationService.Create(EntityForCreate);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Created! Type: " + EntityForCreate.LogicalName + ", ID : " + EntityID, 
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false, EntityID);
       }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true);
      }
    }

Aslında yapı çok basit servis nesnemi çağırıyorum, servis oluşurken hata var mı diye bakıyorum eğer hata varsa hatayı fırlatıyorum. (bu noktada şunu belirtmeliyim ki catch bölümünde yer alan DetailLog ve ExceptionHandler benim daha önceden yazmış olduğum hata yönetimi ile ilgili class’lar catch bölümünü siz de istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz) Eğer hata yok ise OrganizationService metodumu kullanarak nesnemi oluşturuyorum. Bu noktada da bir hata yoksa servis bana oluşturduğu nesnenin id’sini döndürüyor yok eğer hata varsa zaten kod catch bloğuna düşüyor. İşte bu kadar.

Şimdi gelin diğer metodlara bir göz atalım;

public Result Update(Entity EntityForUpdate, Guid EntityID)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
           service.OrganizationService.Update(EntityForUpdate);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Updated! Type: " + EntityForUpdate.LogicalName + ", ID : " + EntityID,
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
            return new Result("", false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true);
      }
    }

Update metodu neredeyse Create metodunun aynısı tek fark daha önce de ifade ettiğim gibi güncellenecek nesnenin id’sini alması. Bunu almalı ki neyi güncellediğini bilebilsin. Aslında burada şöyle bir mantıksal kargaşa var update metodu ek olarak id’yi almamakta zaten sizin ona update edilmesi için vereceğiniz entity’nin Id alanına vermelisiniz. Benim burada ek olarak almamdaki amaç onu loglamak için.

Bir de Delete metoduna göz atalım;

public Result Delete(string EntityName, Guid EntityID)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
        service.OrganizationService.Delete(EntityName, EntityID);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Created! Type: " + EntityName + ", ID : " + EntityID,
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true, null);
      }
    }

Delete metodu entity’nin adını ve id’sini almakta. Bu iki veriyi de servise vermekteyiz.

Class’ın tamamına bakacak olursak;

public class Process : Base
  {
    public Result Create(Entity EntityForCreate)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
        Guid EntityID = service.OrganizationService.Create(EntityForCreate);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Created! Type: " + EntityForCreate.LogicalName + ", ID : " + EntityID, 
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false, EntityID);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true);
      }
    }
 
    public Result Update(Entity EntityForUpdate, Guid EntityID)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
        
        service.OrganizationService.Update(EntityForUpdate);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Updated! Type: " + EntityForUpdate.LogicalName + ", ID : " + EntityID,
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true);
      }
    }
 
    public Result Delete(string EntityName, Guid EntityID)
    {
      try
      {
        Service service = Service.GetService();
 
        if (service == null)
          throw new Exception("Service is null");
        if (service != null && service.ErrorCode > 0)
          throw new Exception(service.ErrorDetail);
 
        service.OrganizationService.Delete(EntityName, EntityID);
 
        DetailedLog.CreateLog("Entity Created! Type: " + EntityName + ", ID : " + EntityID,
          System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information);
 
        return new Result("", false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ErrorCode = 100;
        ErrorDetail = ExceptionHandler.HandleException(ex);
        DetailedLog.CreateLog(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
          + " : " + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString()
          + " : " + ErrorDetail, System.Diagnostics.EventLogEntryType.Error);
 
        return new Result(ErrorDetail, true, null);
      }
    }
  }

Class’ımızı bu şekilde oluşturduktan sonra gelin onu bir konsol uygulaması yardımıyla çağıralım ve iş başında görelim.

static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        Entity lead = new Entity("lead");
        lead.Attributes["subject"] = "Fuardan Gelenler";
        lead.Attributes["firstname"] = "Barış";
        lead.Attributes["lastname"] = "KANLICA";
        lead.Attributes["companyname"] = "Omerd Business Solutions";
 
        Process process = new Process();
        Result result = process.Create(lead);
        if (result.isError)
          throw new Exception(result.Message);
 
        Console.WriteLine("Lead created : " + result.BusinessObject.ToString());
        Console.ReadLine();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error : " + ex.Message);
        Console.ReadLine();
      }
    }

 

Gördüğünüz üzere Entity nesnemi çağıyor ve ona lead adını veriyorum. İçerisi istediğim bilgiler ile dolduruyor ve Process class’ımın içindeki Create metodu vasıtasıyla CRM içerisinde oluşmasını sağlıyorum. İşte hepsi bu kadar :) 

Bütün bu işlemler sonunda tek bir noktadan yönetilebilir bir CRUD mimarisi yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Sıra Okuma işlemlerinin detaylarına inmekte. Onu da artık başka bir makalede inceleyeceğiz.

Microsoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update, Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update, and Parature, from Microsoft.

Microsoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update, Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update, and Parature, from Microsoft.

The 2015 updates for Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Dynamics Marketing have arrived! Updates to Parature, from Microsoft are soon to follow in early 2015. These updates add enhancements to sales, marketing, and customer service functionality, and will also add features to facilitate marketing and sales team collaboration.

Products updated

These products will be affected by the 2015 update:

 • Microsoft Dynamics CRM online and on-premises versions

 • Microsoft Dynamics CRM for Outlook

 • Microsoft Dynamics CRM for tablets

 • Microsoft Dynamics CRM for phones

 • Microsoft Dynamics Marketing

 • Parature, from Microsoft

New features

These are just a few of the highlights in the 2015 update:

Microsoft Dynamics CRM

 • Create product families: Boost selling effectiveness with the ability to bundle products and recommend related products for cross-selling/up-selling opportunities.

 • Use sales hierarchies:  Manage and report on your sales data in a way that maps to your business. New hierarchical visualizations and roll-ups bring real-time territory and forecasting data to your fingertips.

 • Mobile sales improvements: Increase field sales productivity with flexible, role tailored dashboards and analytics, personalized home pages and the ability to navigate by hierarchy. This version of the tablet app also includes improved support for disconnected scenarios.

 • Access CRM records on the go via voice commands: Cortana is now part of Microsoft Dynamics CRM! For customers with Windows Phone 8.1, you can now use conversational voice commands to seamlessly create follow-up appointments, tasks, and phone calls; quickly find information; view your customer lists; and more. Note: This feature will be available in English only in markets where Cortana is available. Read about Cortana voice commands for CRM in the topic Take a tour of CRM for phones.

 • Enhanced sales processes: Guide sellers toward desired outcomes with enhanced branching logic within your sales processes. Increase impact via automation of business processes and enforcement of business rules across all devices.

 • Expanded case management functionality: Enable agents to provide differentiated levels of support with flexible Service Level Agreements (SLAs). Gain insight into service effectiveness with the ability to track and analyze key metrics like SLAs and thresholds.

 • Microsoft Social Listening availability: Microsoft Dynamics CRM Online customers with a minimum of 10 Professional users automatically have access to Social Listening as part of their subscription at no additional charge. Customers who have an Enterprise subscription also have access to Social Listening but with no minimum user requirement. You can add Microsoft Social Listening subscriptions from the Office 365 Administrative Portal.

 • Microsoft Social Listening for on-premises CRM customers: You can now access Social Listening directly from within Microsoft Dynamics CRM 2015 - even as an on-premises customer - and may also be eligible for a discounted rate. Contact your Microsoft Dynamics partner for more information.

 • Improvements in CRM for Outlook: Set up CRM for Outlook quickly and easily with the completely redesigned Configuration Wizard. With Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook, users can sync assigned tasks and appointment attachments. Admins can control synchronization between pairs of fields, which provides confidence about where data is coming from and how it's shared. For more information, see Set up CRM for Outlook.

 • Customizable help: Personalize the user assistance by tailoring the in-product Help content to match the specifics of your Dynamics CRM implementation. You can modify what displays under the Help question-mark icon at either an entity-specific or organization-wide level. Please read Customize the Help experience.

For more detailed information about the update, see What's New in Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics Marketing

 • Sales and marketing collaboration: Strengthen your marketing and sales synergies with the new Sales Collaboration Panel, which allows sellers to provide input into campaigns and targeting.

 • Manage multi-channel campaigns: Streamline campaign creation and improve segmentation with graphical email editing, A/B and split testing, integrated offers, and approval workflows.

 • Improve B2B marketing: Deepen your lead management capabilities with webinar integration and improved lead scoring, including the ability to introduce multiple lead scoring models. 

 • Enhanced marketing resource management: Gain unprecedented visibility into your marketing plan with the new Interactive Marketing Calendar and improve collaborative marketing with Lync click-to-call and webinars.

 • Gain social insights within Microsoft Dynamics Marketing: Display social information collected with Microsoft Social Listening about your brand, campaigns, and more, all within Microsoft Dynamics Marketing.

 • Additional language & geographic availability:  Microsoft Dynamics Marketing is now available in Japanese and Russian, bringing the total to 12 languages and 37 countries currently supported. Find more information in the Microsoft Dynamics Marketing Translation Guide.

For more information about the update, see What's New in Microsoft Dynamics Marketing

Parature, from Microsoft

There are many exciting new things coming in Parature, from Microsoft in early 2015, including:

 • Knowledgebase management and reporting improvements

 • Comprehensive service desk configurations

 • Support ticketing enhancements

 • Insights into customer self-service/portal usage

 • Mobile service desk enhancements

 • New social channel monitoring

 • Real-time chat translation

 • Further integration with Microsoft Dynamics CRM

 • And more

For more information, download the Parature, from Microsoft Spring '15 Release Preview Guide.

Technical changes

Not only do we want to keep you apprised of new features in the 2015 release, but you also need to know about technical changes that could have an impact on your organization as well as additional resources available to you.  For example, as with previous releases of Microsoft Dynamics CRM, we add and remove items from our supported configurations list to keep current with technology and allow us to provide you the best product possible.

For more information, please read:

Release timing

The 2015 updates for Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Dynamics Marketing are available now. Stay tuned for Parature, from Microsoft updates in early 2015. Please visit this page periodically to get the most current information about the upcoming versions.

How to get the updates

Microsoft Dynamics CRM:

 • Updates for online customers: You'll be able to schedule the specific date when your update occurs. We call this a customer-driven update since you “drive” the timing of the update to be the most suitable for your organization. It will be necessary for the CRM administrator to formally approve the update before the update can occur. If you haven't yet updated to the Spring '14 version, features that were added then will also be enabled during this update.  For more information about how this works for Microsoft Dynamics CRM, read Manage Microsoft Dynamics CRM Online updates or watch a short video about the Update process enhancements with Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update (3:33).

 • Updates for on-premises customers: Customers who are current on their Microsoft Software Assurance Plan or Business Ready Enhancement Plan will be able to get updates after the final product release. Learn more about Microsoft Dynamics Service Plans.

Microsoft Dynamics Marketing:

 • The listed administrator within your organization will be notified by email about the specific timing of the update to the next version. Microsoft will send several reminder communications as the scheduled update approaches.

 • Should this scheduled date not be suitable for your organization, you will have an opportunity to reschedule the date through a service request.

 • Keep looking for emails with more specific instructions for updating Microsoft Dynamics Marketing.

Parature, from Microsoft:

 • The listed administrator within your organization will be notified by email about the specific timing of the update to the next version. Microsoft will send several reminder communications as the scheduled update approaches.

How to prepare for updates

Test the updates in a sandbox environment. We always advise that you preview and test new versions in a non-production environment before you update your live production instances. This will give you the opportunity to verify the compatibility of any customizations that you may have made, or any third-party customizations that are installed. Additionally, testing will also allow you to assess the impact of the upcoming changes on your organization and your users. If you haven't already done so, we strongly advise obtaining a non-production instance.

Manage customizations for Dynamics CRM. Three deprecated form scripting methods have been removed; you'll want to make sure your code isn't using those methods before you update. There's also a tool that a developer can run before an update to identify scripts that should be evaluated. For specifics, see Deprecated form script methods removed (part of What's new for Developers).

Browser support for Parature, from Microsoft. Parature, from Microsoft supports all major browsers and their latest versions, including Internet Explorer, Google Chrome, and Mozilla Firefox. To make sure that you can take advantage of all the enhancements to the Service Desk and Support Portal, make sure that you update your browser to the latest version.

Upgrading to a new version of Microsoft Dynamics Marketing. We have designed the upgrade process to be as quick, easy, and trouble-free as possible, but you should still be aware of the process and some possible issues. If you are upgrading from a previous version of Microsoft Dynamics Marketing, find out what to expect by reading Upgrading from an earlier version.

How to stay informed

Have questions?

Connect with Support Resources or browse questions/answers in the Microsoft Dynamics CRM Forum—or you can always contact your partner.

For questions about Parature, from Microsoft, please contact Parature Support.

Enable multi-factor authentication through OAuth

In the newly redesigned Microsoft Dynamics CRM for Outlook Configuration Wizard, System Administrators can enable multi-factor authentication (MFA) through the OAuth 2.0 Framework. OAuth 2.0 is an open framework for authorization that lets users provide access tokens, instead of credentials, to access their data that is hosted by a given service provider (such as CRM). Using MFA can help make client authentication more secure, especially for mobile users. CRM Online and on-premises versions of Microsoft Dynamics CRM 2015 can take advantage of MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 on-premises requires at least Windows Server 2012 R2. CRM Online automatically uses OAuth.

If you have upgraded your authentication server to use OAuth prior to installing CRM 2015 for Outlook, CRM 2015 for Outlook will automatically check for and use OAuth for MFA. Users will see the OAuth sign-in form the first time they use CRM 2015 for Outlook.

If you upgrade your authentication server to use OAuth after rolling out CRM 2015 for Outlook, you have two options to set CRM 2015 for Outlook to use OAuth.

 1. Reconfigure CRM for Outlook on all computers. Run the Microsoft Dynamics CRM for Outlook Configuration Wizard and remove and re-add your organization.

  -- OR --

 2. Use Group Policy to update the following registration key:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

  Set AuthenticationProvider to 0

  After the registry change, CRM 2015 for Outlook will automatically check for and use OAuth for MFA.

Microsoft Dynamics CRM 2015 Coklu Arama (Multi-Entity Quick Find)

Bugune kadar CRM ile ilgilenen pek cok kisi ve firma projeler icerisinde (ki bunlara bende dahilim ozellikle cagri merkezi projelerinde) CRM icin coklu arama ozelligi uygulamasi yazdi. Yani bir tane kutuya CRM icerisinde aramak istediginiz kisi, kurum ya da herhangi birsey yaziyorsunuz ve bu otomatik olarak daha onceden belirlediginiz nesneler icerisinde araniyor ve ekrana getiriliyor. Bugun Dynamics CRM 2015 ile birlikte bu ozellik CRM icersinde gomulu olarak geliyor ve sistem menusunde her zaman ulasilabilir bir yerde duruyor.


Bu ekrani acabilmek icin yukaridaki resimde de godugunuz uzere buyutec simgesine tiklamak gerekiyor. Cikan ekrandaki metin kutusuna birseyler yazip enter'a bastiginizda ise yazdiginiz kelime daha onceden ayarlarlar bolumunde ayarlanan butun nesneler icerisinde aranmakta ve sonuclar karsiniza gelmekte. 

Dilerseniz bu ekrana gecmeden once ayarlar bolumunde nasil ayarlar yapabilecegimize bakalim. Bu ekran ile ilgili ayarlari acmak icin Ayarlar>Yonetim bolumu altinda bulunan Sistem Ayarlari dugmesine tiklamamiz gerekmekte. Acilan ayarlar ekraninda asagiya dogru ilerledigimizde "Hizli Bulmayi Ayarla" yazisi altindaki 2 secenek iste aradigimiz ayarlar.


Hizli bul kayit sinirlarini etkinlestir: Bu ayar arama performansini arttirmak için arama kayitlarini 10.000 kayitla sinirli tutan ozellik.
Arama icin varliklari secin: Bu dugmeye tikladiginizda ise bir pencere acilacak ve bu arama ozelliginin hangi varliklar uzerinde etkili olacagini ayarlamanizi saglayacaktir.


Burada sitediginiz nesneleri ekleyebilir ve cikartabilirsiniz ama unutmamamiz gereken bir sinirimiz mevcut o da max. 10 tane nesne secebiliyoruz. 10'dan fazla nesne sectiginizde su sekilde bir uyari karsiniza cikacaktir.


Iste bu ekran vasitasiyla ayarlamalarimizi yaptiktan sonra gecek arama ekranimiza donebiliriz. Bu ekran uzerinde istedigimizi yazip entrer'a bastigimizda sonuclar ekrana gelecektir.


Bu ekranda bazi onemli ozellikler bulunmakta;
 • her bir nesne uzerindeki + dugmesine tiklayarak yeni kayit ekleyebilirsiniz.
 • herhangi bir kayda tikladiginizda o kayit acilir.
 • arama yapilacak alanlari arama hizli gorunumu uzerinden ayarlayabilirsiniz.
 • O nesne icin arama hizli gorunumunde ayarlanmis ilk uc alan goruntulenir.
 • ekranin sag tarafinda bulunan filtre olcutunu kullanarak kayitlari filtreleyebilirsiniz.
Bu sayede CRM 2015'de yillardir soze edilen ve beklenen bir ozelligi de Dynamics CRM platformu icerisinde gormus olduk.

Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2015

In this article you can find which applications and operating systems are supported and not supported.

Microsoft has confirmed the following software is not supported with Microsoft Dynamics CRM 2015:
 • Windows Server 2008 & 2008 R2
 • SQL server 2008 & 2008 R2
 • Windows Small Business Server (all versions)
 • 2008 Series Terminal Servers
 • Windows Vista
 • SharePoint 2007
 • Exchange 2007
 • Internet Explorer 8 & 9
 • Microsoft Office 2007

so what you need to install Dynamics CRM 2015:

Windows Server:
The following editions of the Windows Server 2012 operating system are supported for installing and running Microsoft Dynamics CRM Server 2015:
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Developer

Active Directory Modes:
The computer that Microsoft Dynamics CRM Server is running on must be a member in a domain that is running in one of the following Active Directory directory service forest and domain functional levels:
 • Windows Server 2008 Interim
 • Windows Server 2008 Native
 • Windows Server 2012 
 • Windows Server 2012 R2 

Internet Information Services (IIS):
Microsoft Dynamics CRM Server 2015 supports Internet Information Services (IIS) versions 8.0 and 8.5.
We recommend that you install and run IIS in Native Mode before you install Microsoft Dynamics CRM Server. However, if IIS is not installed and it is required for a Microsoft Dynamics CRM server role, Microsoft Dynamics CRM Server Setup will install it.

SQL Server Editions:
Any one of the following Microsoft SQL Server editions is required and must be installed on Windows Server 2008 (SP2 or R2) 64-bit-based versions or Windows Server 2012 (RTM or R2) 64-bit-based computers, running, and available for Microsoft Dynamics CRM:
 • Microsoft SQL Server 2014, Enterprise, 64-bit
 • Microsoft SQL Server 2014, Business Intelligence 64-bit
 • Microsoft SQL Server 2014, Standard, 64-bitt
 • Microsoft SQL Server 2014, Developer, 64-bit (for non-production use only)
 • Microsoft SQL Server 2012, Enterprise, 64-bit SP1
 • Microsoft SQL Server 2012, Business Intelligence, 64-bit SP1
 • Microsoft SQL Server 2012, Standard, 64-bit SP1
 • Microsoft SQL Server 2012, Developer, 64-bit SP1 (for non-production use only)

Software Component Prerequisites:
The following SQL Server components must be installed and running on the computer that is running SQL Server before you install Microsoft Dynamics CRM Server 2015:
 • SQL word breakers
This is only required for some Microsoft Dynamics CRM language editions. For more information about word breaker versions for languages supported by SQL Server see Configure and Manage Word Breakers and Stemmers for Search.
 • SQL Server Agent service
 • SQL Server full-text indexing 
The following components must be installed and running on the computer where Microsoft Dynamics CRM Server 2015 will be installed:
 • Services
  • Indexing Service 
  • To install this service, see the Windows Server documentation.
  • IIS Admin 
  • World Wide Web Publishing
 • Windows Data Access Components (MDAC) 
 • Microsoft ASP.NET (Must be registered, but does not have to be running.)

Verify Prerequisites:
 • Before you install Microsoft Dynamics CRM Server, you should understand the following:
 • Microsoft SQL Server can be, but is not required to be, installed on the same computer as Microsoft Dynamics CRM Server.
 • If Microsoft Dynamics CRM Server and Microsoft SQL Server are installed on different computers, both computers must be in the same Active Directory directory service domain.
 • Microsoft SQL Server can be installed by using either Windows Authentication or mixed-mode authentication. (Windows Authentication is recommended for increased security and Microsoft Dynamics CRM will use only Windows Authentication).
 • The service account that SQL Server uses to log on to the network must be either a domain user account (recommended) or one of the built-in system accounts supported by SQL Server (Network Service, Local Service, or Local System). Installation of Microsoft Dynamics CRM Server will fail if the SQL Server service account is the local administrator. Installation of Microsoft Dynamics CRM Server will fail if the SQL Server service account is the local administrator.
 • The SQL Server service must be started and can be configured to automatically start when the computer is started.
 • The Microsoft SQL Server Reporting Services service must be started and configured to automatically start when the computer is started.
 • The SQL Server Agent service must be started. This service can be configured to automatically start when the computer is started.
 • Although it is optional, we recommend that you accept the SQL Server default settings for Collation Designator, Sort Order, and SQL Collation. Microsoft Dynamics CRM supports both case-sensitive and case-insensitive sort orders.
 • Microsoft Dynamics CRM Server Setup requires at least one network protocol to be enabled to authenticate by using SQL Server. By default, TCP/IP protocol is enabled when you install SQL Server. You can view network protocols in SQL Server Configuration Manager.

Reporting Requirements:
Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions Requirements
The Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions component has the following requirements:
 • You must complete Microsoft Dynamics CRM Server Setup before you run Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions Setup.
 • You can install and run Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions on only one instance of Microsoft SQL Server Reporting Services on a computer.
 • The identity account running the instance of Microsoft SQL Server Reporting Services where the Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions are running can’t be the local system or a virtual account. This is required for Microsoft Dynamics CRM reporting to work because the identity account must be added to the PrivReportingGroup Active Directory security group that is used by Microsoft Dynamics CRM.
 • Separate deployments of Microsoft Dynamics CRM cannot share one Microsoft SQL Server Reporting Services server. However, a single deployment of Microsoft Dynamics CRM that has multiple organizations can use the same Microsoft SQL Server Reporting Services server.
 • You must run the Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions Setup on a computer that has a supported version of Microsoft SQL Server Reporting Services installed. More information: SQL Server Reporting Services
 • For smaller data sets and fewer users, you can use a single-server deployment or a multiple-server deployment. With larger datasets or more users, performance decreases quickly when complex reports are run. Use a multi-server deployment with one computer that is running SQL Server for Microsoft Dynamics CRM, and another server for Microsoft SQL Server Reporting Services.
Microsoft Dynamics CRM Reporting Authoring Extension Requirements:
Microsoft Dynamics CRM Report Authoring Extension is required to author fetch-based reports by using SQL Server Data Tools.
You must install the Microsoft Dynamics CRM Report Authoring Extension on a PC that has the following software.
 • Microsoft Visual Studio 2012 or Microsoft Visual Studio 2010.
 • SQL Server Data Tools (SSDT) installed with either Microsoft Visual Studio 2012 or Microsoft Visual Studio 2010. More information: Install SQL Server Data Tools
 • For Microsoft Visual Studio 2012: You must download and install Microsoft SQL Server Data Tools - Business Intelligence for Visual Studio 2012. 
 • For Microsoft Visual Studio 2010: You must select and install the SQL Server Data Tools (SSDT) feature that is included with Microsoft SQL Server 2012 or Microsoft SQL Server 2012 Express on the computer that is running Visual Studio 2010. Download: Microsoft SQL Server 2012 Express
 • If your organization uses Microsoft Office 365, make sure that the computer on which the Microsoft Dynamics CRM Report Authoring Extension is installed also has the Microsoft Online Services Sign-in Assistant installed on it. If Microsoft Online Services Sign-in Assistant is already installed, check the registry key SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL and make sure that the TargetDir registry key in MSOIdentityCRL contains msoidcli.dll.

Top 5 features in Microsoft Dynamics CRM 2015

The Microsoft Dynamics CRM 2015 release has many new and improved features, which presents great improvements in how we can utilize the platform better. The updates will enable marketers to plan and execute marketing campaigns better, track impact, and strengthen collaborations with the sales process.

Customers today have higher expectations from businesses and to meet these needs, it’s mandatory to collaborate and bring in solutions which will help to reduce the gap between divisions which work towards customer satisfaction.

Microsoft Dynamics CRM 2015 is set to release in Q4 2014 (December). And as we studied the new release, we realized there are a few features which will bring about a change, in the good sense, for all users.

Product Families

 • Suggestions: Cross – selling or up- selling requires related product linkages, or formation of product families. Opportunity and customer records can help sales professionals bring in better conversion/customer when products are correctly categorized
 • Bundling: Products can be bundled and offered as packages, for discounts and offers
 • Regional pricelist: Products can be bundled and offered as packages, based on regional requirements and assessments
 • Product properties: Increased number of parameters for a product. Though these can be achieved through customizations in Dynamics CRM 2013, product properties will give more flexibility in various in-house processes
 • Import/Export products: Configuration migration tool, introduced in Dynamics CRM 2013 has been improved to support product migrations in Dynamics CRM 2015

Guided Sales Process

 • Further improves the business processes introduced in Dynamics CRM 2013 to enable organization implement complex business processes
 • Conditional branching has brought about more specificity to business processes
 • As compared to the wizard in Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015 offers custom programming options bringing in the possibility of implementing complex business logics

Mobile Enhancements

 • Offline draft capabilities on mobile devices which are synced when the user is back online
 • All dashboards are available on tablets

Case Management

 • Different Service Level Agreements (SLAs) to bring in flexible support and service requirements
 • Pause and Resume SLAs to track time efficiently through system settings
 • Track and analyze each key metrics and individual SLA

Search

 • With the new release, search within Dynamics CRM 2015 will be simpler and will allow for the usage of asterisks as wildcard characters
 • Search is customizable and configurable. The search can be across multiple record types.
 • Search can be configured on specific fields of preferred entities, improving search performance

One of the smaller (for now), enhancement which has been brought in, is Cortana on Windows Phone 8.1 devices, using which, users will be able to talk to the customer relationship management suite. Setting up meetings/reminders, searching contacts, accounts or activities, creating new records, etc. will be a breeze using Cortana.

Satışlarınız Düşmesin Yükselsin

Acikakademi.com sponsorlugunda gerceklestirecegimiz bu online etkinlikte Dynamics CRM 2013 SP1 uzerinde bir satis senaryosunun nasil gerceklestirilecegi anlatilacaktir. 09.10.2014 tarihinde Turkiye saatiyle 20:00 da etkinlik baslayacaktir. Internet uzerinden online olarak izleyebileceginiz etkinlik hakkinda daha fazla bilgiye buraya tiklayarak ulasabilirsiniz.

Sektörünün önde gelen firmalarından Contoso, satışlarını artıramamaktan yakınıyor, firma sahibi Ahmet Bey ise sorunun nereden kaynaklandığını tam teşhis edemiyordu. Satış ekipleri mi mevcut potansiyelin farkında olamıyor, yoksa potansiyellerini bildikleri halde işleri rakiplerine mi kaptırıyorlardı? Ahmet Bey’in bu sorunu çözebilmesi için daha ayrıntılı bilgiye sahip olması gerekiyor, ancak satış ekiplerinden daha fazla bilgi toplamak için girişimde bulunduğunda, tepki alıyordu. Dışa dönük ve satışa odaklanmış bu ekipler, sistemle uğraşmaya ve bilgi girişi yapmaya direniyorlar; tüm zamanlarını satışa ayırmak istiyorlardı. Satış ekiplerinden her görüşmelerini, her teklifi, teklif sonrası her takip adımını sisteme girmelerini istemek hiç de kolay değildi.

Pazarlama bölümü ise ürünlerini etkin tanıtamıyordu. Doğru müşteriye doğru iletişim kanalı ile ulaşmak ve bunu yaparken ekibinin aktivitelerini de denetleyerek, kampanyanın maliyetini düşürmek istiyorlardı. Tabii ki ürün ve pazarlama performanslarının etkin bir şekilde raporlanması da gerekiyordu.

İşte firmasındaki bütün bu sorunlara cevap arayan Ahmet Bey, araştırmasında Microsoft’un Dynamics CRM İş Platformunun, esnek ve genişleyebilir yapısı ile çok iyi bir ürün olduğunu gördü. Satış ve pazarlama bölümündeki sorunları giderebildiği gibi, servis talepleri ile çağrıları yönetebileceğini, servis aktiviteleri ile sahadaki personelin iş yükünü yönetebileceğini öğrendi. Üstelik iş akışları ile sistem otomatik olarak kendisine verilmiş işleri yapmaktaydı. İş akışları sayesinde bir olay ya da değişiklik olduğunda sistem bunu algılayıp gerekli işlemleri yerine getirebilmekteydi. Ayrıca bu sisteme tümleşik olan Web Portalı sayesinde kullanıcılar kendi servis taleplerini açmanın yanında, kendisiyle ilgilenen teknik servis personelinin boş olduğu saatlere randevu da alabiliyordu. Sahadaki teknik servis personeli sistemle entegre tablet ve akıllı cep telefonu arabirimi sayesinde şirket sistemine bağlanabilmekte, böylece müşteri bilgilerine ulaşabilmekte ve üzerlerindeki işleri, servis taleplerini çevrimiçi olarak görebilmekteydiler. Üstelik esnek raporlama arayüzü ile herkes kendi anlayabildiği şekilde raporlar alarak sistemi en yüksek verimle kullanabilmekteydi. 

Windows 10 :)


Yeni Windows 10 işletim sisteminin kurumlara yönelik avantajlarını ve kullanıcılarla ortak geliştirme programını öne çıkaran ilk tanıtımını sizlerle paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Bu yazıda Windows 10 teknik ön izleme sürümüne dair detayları bulabilirsiniz. 


Yepyeni bir Windows neslinin ilk habercisi olan Windows 10, çalışma, eğlence ve çevrimiçi deneyim adına yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyacak. Kurumların ihtiyacına en uygun işletim sistemi olarak planlanan Windows 10′u, önümüzdeki aylarda adım adım hazır hale getirirken, müşterilerimizden gelen geri bildirimler en büyük yol göstericimiz olacak.

Windows 10 ile birlikte ayrıca Windows Insider Program (WIP) adını verdiğimiz yeni bir programın duyurusunu da gerçekleştirdik. Programa kaydolanlar, bugüne kadar kullanıcılarla ortak hayata geçirilmiş en geniş işletim sistemi geliştirme platformuna katılma fırsatını yakalayacak. Böylece, teknik uzmanlar Windows işletim sisteminin geleceğini şekillendirmek üzere Microsoft ile birlikte çalışma fırsatına sahip olacak. 

Her Cihazda Ayni Deneyim

Windows 10 Xbox’tan PC’lere, akıllı telefonlardan tabletlere kadar tüketicilerin kullandığı tüm cihazlarda alışıldık, uyumlu ve sürekli bir deneyim ortaya koyacak. Böylece amaç ister çalışma olsun ister oyun veya eğlence, tüketiciler farklı platformlara uyum sağlamak için vakit harcamak zorunda kalmayacak.


Windows 10, nesnelerin interneti (Internet of Things) odaklı cihazlardan kurumsal veri merkezlerine kadar görülmemiş ölçüde geniş bir donanım portföyüne destek verecek şekilde tasarlandı. Microsoft ayrıca Windows 10 ile Windows geliştirme platformunu ve mağazaları da ortak hale getirdi. Tüketiciler artık Windows uygulamalarını ortak bir mağaza üzerinden keşfedebilecek, satın alabilecek ve güncelleyebilecek. PC’lerden akıllı telefonlara kadar farklı cihazları bir arada kapsayan ortak uygulama platformu sayesinde, geliştiriciler oyunlardan kurumsal uygulamalara kadar geliştirdikleri uygulamaları tüm cihazlara kolayca uyum sağlar hale getirebilecek.

Yeni Nesil Isletmelerin Ihtiyaclari Icin Tasarlandi

Windows 10 ile gelen temel özellikler, kurumların güvenlik ve yönetim odaklı ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Kurumsal güvenliğin güçlendirilmesine dair yetenekler kurgulanırken, korumayı artırmanın yanı sıra karmaşıklığı azaltmak ön planda tutuldu. Kullanıcı kimlik yönetim sistemleri oltalama ve benzer yöntemlerle gerçekleştirilen kimlik hırsızlığını zorlaştırmak üzere yeniden tasarlandı. Uygulama ve dosya seviyesinde koruma sağlayan gelişmiş veri kaybı önleme sistemiyle, verinin kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan gittiği her noktada takip edilmesi sağlandı.


Windows 10, yönetimin kolaylaştırılması ve maliyetin azaltılması konusunda da önemli yeniliklerle geliyor. Basitleştirilmiş güvenli kurulum sayesinde yerinde kurulum ve güncellemeler, zamana ihtiyaç duyan silme ve yeniden yükleme süreçlerine gerek kalmadan gerçekleştirilebilecek. Esnek kurulum ve güncellemeyle şirketler iş birimlerinin ihtiyacına uygun kurulumları çok daha esnek ve hızlı olarak kurgulayabilecek. Ayrıca kurumlara özgü Windows Mağazası deneyimi, kurumların ihtiyaç duyduğu çoklu lisanslama, esnek dağıtım ve lisanların yeniden kullanımı gibi kullanımlara izin verecek.

Ilk Bakista Windows 10

Tanıtılan ilk ön izleme sürümüyle öncelikli olarak PC deneyimine odaklanan ve önümüzdeki aylarda kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda sürekli gelişecek olan Windows 10 sürümünün ilk bakışta dikkat çeken diğer özelliklerini şöyle sıralamak mümkün:


Genişletilmiş Başlat Menüsü: Bildiğiniz Başlat menüsü, yeni sürümde en sık kullanılan dosya ve fonksiyonları öne çıkaran ve kullanıcıya çok daha fazla özelleştirme olanağı sunan yeni haliyle geri dönecek.
Pencereli Uygulamalar: Windows Mağazası üzerinden edindiğiniz uygulamalar artık masaüstü uygulamalarına benzer bir pencere içinde açılacak. Bu pencereleri yeniden boyutlandırabilecek, taşıyabilecek, üzerinde yer alan uygulama çubuğu üzerinden tek tıkla minimize edebilecek veya kapatabileceksiniz.
Geliştirilmiş Uygulama Tutturma: Uygulama tutturma (snap) özelliğindeki yenilikler sayesinde aynı ekranda birden fazla uygulamayla çok daha kolay çalışabileceksiniz. Yeni dörtlü snap konfigürasyonu sayesinde aynı anda ekrana dört uygulama yerleştirmeniz mümkün. Windows 10, ayrıca çalışan diğer uygulamaların ekranda kalan boşluklara nasıl yerleştirilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunacak.
Yeni Görev Görüntüleme Fonksiyonu: Bu buton sayesinde çalışan tüm uygulamalarınızı bir arada görebilecek, tek tıkla dilediğinizi ön plana alabilecek ve farklı masaüstü görüntüleri arasında geçiş yapabileceksiniz.
Sanal Masaüstü: Birçok uygulamayı ve dosyayı tek bir masaüstü üzerinde kalabalık bir şekilde görüntülemek yerine, iş veya eğlence odaklı farklı amaçlar ve projeler için özelleştirilmiş farklı masaüstü görünümleri tasarlayabileceksiniz.  

Microsoft, Windows Insider Program (WIP) ile yeni Windows işletim sisteminin gelişiminde kullanıcılardan gelen geri bildirimlere verdiği önemin altını çizen yeni bir uygulama başlatıyor. Windows Insider Program’a katılanlar, Microsoft ile kuracakları çift yönlü diyalog sayesinde geliştirme süreci boyunca sağlayacakları geri bildirimlerle yeni Windows 10 sürümünün çağdaş ihtiyaçlara uyum için adım adım şekillenmesinde söz sahibi olabilecek. Geri bildirimler için Windows Feedback uygulamasını kullanarak önerilerde bulunmak veya Windows Technical Preview Forum’a katılarak Microsoft mühendisleriyle doğrudan etkileşim kurmak mümkün olacak.

Windows 10 ve WIP programıyla ilgili detaylı bilgi için http://preview.windows.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Microsoft Dynamics CRM 2015 – Vega

Microsoft today has shared some information on Microsoft Dynamics CRM Fall Wave release – codenamed Vega as part of the Microsoft Dynamics roadmap 2014/2015. There are 3 other releases as part of CRM 2015 (Q4 2014) Fall wave release. These are: 1) code name Hydra: Microsoft Social Listening, 2) Electra: Microsoft Dynamics Marketing and 3) Phoenix: Parature (Dynamics CRM Integration with Parature) as shown in the below Microsoft Dynamics CRM road map (for 2014 and 2015).


Microsoft Dynamics CRM 2014/2015 Roadmap

More details about these 3 other releases will be in future posts.

As for Dynamics CRM Vega, this is a release focusing on Microsoft Dynamics CRM Core product. The Fall Wave release Vega applies to both CRM Online and CRM On-Premise.

So Vega is apparently going to be officially named: CRM 2015. It will be released before end of this year (Q4 2014). It is expected to include some core product features in Dynamics CRM that many have been waiting for!
New features and enhancements in Vega Dynamics CRM 2015 are:

Business Process Improvements:

 • Rule-based branching
 • Single Edit experience
 • Support for multiple entity loops
 • Programmability through Client API
 • Active processes
 • Change of currently active process
 • Move Stages
 • Stage selection and Changing of currently active stage

User Experience Improvements:

 • Multi Entity Search Capability (horraayy!)
 • A new Advanced Search Button
 • Nested Quick Create forms

Mobility Features:

 • The addition of 29 new Languages
 • More Dashboards and new concept of Home-pages
 • Support of “Any Device”
 • Ability to have offline drafts

Enterprise Sales Features:

 • Entity Hierarchy
 • Cross-sell and Up-sell capabilities (also know as Next Buy Actions)
 • External Pricing features
 • Attribute Inheritance
 • Product Relationship
 • Bundles

XRM and Development Advances:

 • Complex calculations (Calculated Fields & Roll-up of values) (Yes!)
 • Hierarchical Relationship Property
 • Ability to query multiple entities
 • Hierarchical Security Models
 • Field Level Security for system fields (out of the box fields)

Analytics and Business Intelligence Enhancements:

 • Power BI in CRM Web client
 • Transactional reporting of CRM on Windows Mobile Client Application
 • Roll up on different fields across hierarchie

Specific for CRM Online (Microsoft’s Online First motto):

 • Self-Service
 • Sign up process Simplification
 • Global Expansion from 42 to 61 Markets (Latin America data centre)
 • Multi-Geographical tenants
 • Scaling out Organisation Synchronisation
 • Minimal downtime Upgrades
 • Addition of Load balancing

Supported OS and Software Requirements:

 • Windows Server –2012 & 2012 R2
 • Windows Client – Vista, Windows 7 & Windows 8
 • ADFS – 2.0, 2.1, 2.2
 • SQL Server – 2012
 • Exchange Server –2010 & 2013
 • Outlook – 2010 & 2013

Software and OS no longe supported:

 • Windows Server 2008 & 2008 R2
 • SQL server 2008 & 2008R2
 • Windows Small Business Server ( all version )
 • 2008 Series Terminal Servers
 • Windows Vista
 • SharePoint 2007
 • Exchange 2007
 • IE 8, IE 9
 • Office 2007

This post has content from this Dynamics Community post